Vi firar gudstjänst med vissa restriktioner

Kyrkan vill vara en trygg plats för människor och vi vill vara med för att förhindra smittspridning i vår kommun och församling.

Så långt det är möjligt fortsätter vi att fira gudstjänst i våra kyrkor med vissa restriktioner. Exempelvis ingen kroppskontakt så som handhälsningar och kramar. Vi rekommenderar även att vi sitter glest i bänkarna.

Våra verksamheter pausas nu och tills vidare, detta gäller all vår barn och ungdomsverksamhet, kör och vuxenverksamhet.

Med kort varsel kan vi komma göra förändringar utifrån myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning. En del evenemang kan komma att ställas in, trots att vi hunnit annonsera om det. Läs gärna Vilhelmina församlings facebooksida eller vår hemsida för uppdaterad information. 

Om du behöver hjälp och känner oro kan du vända dig till kyrkans personal. Präster och diakoner finns för samtal.

Ring församlingens expedition för kontakt med  personal i församlingen 0940-37226. Om du är sjuk, ska du vända dig till sjukvården, ring 1177. Har du frågor om corona av allmän art ring 113 13.