Så här påverkar Coronaviruset Vilhelmina församlings verksamhet

Kyrkan vill vara en trygg plats för människor, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter vi att fira gudstjänst i våra kyrkor med vissa restriktioner. Exempelvis ingen kroppskontakt så som handhälsningar och kramar. Vi rekommenderar även att vi sitter glest i bänkarna. Tills vidare pausar vi också nattvardfirande. Vi avstår från kyrkkaffe och serveringar.

Besök och andakter på äldreboenden, körverksamhet, barn och ungdomsverksamhet och all annan verksamhet som riktar sig till vuxna och äldre pausas tills vidare.

Med kort varsel kan vi komma göra förändringar utifrån myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning. En del evenemang kan komma att ställas in, trots att vi hunnit annonsera om det. Uppdaterad information finns att läsa här på vår hemsida om vidtagna åtgärder.

Vilhelmina kyrka kommer att vara öppen månd–fred 12.00-14.00 för ljuständning och bön.
Se separat information om fjälldistriktets öppettider.

Om du behöver hjälp och känner oro kan du vända dig till kyrkans personal. Präster och diakoner finns för samtal. Ring församlingens expedition för kontakt med personal i församlingen: 0940-37226. Om du är sjuk, ska du vända dig till sjukvården, ring 1177. Har du frågor om Coronaviruset av allmän art, ring 113 13.