Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Midsommar i Faepmie/Fatmomakke

Enligt traditionen firades det midsommar på kulturplatsen och i kyrkstaden Faepmie-Fatmomakke och kyligt och regnigt väder hindrade inte människor från många skilda håll att komma till den vvackra platsen längst upp i Kultsjöns dalgång.

Bild: Annica Hed

Faepmie-Fatmomakke är sedan gammalt en unik mötesplats för både samer och nybyggare och en teori säger att namnet betyder Hälsarstranden, platsen där man omfamnar varandra.
Idag finns det många goda anledningar att föra denna kultur vidare och Svenska kyrkan och Faepmie/Fatmomakke sameförening i samverkan med Länsstyrelsen vill hålla öppet för tusentals besökare varje sommar.

Bild: Annica Hed

På midsommarafton hölls det tal av Fatmomakke sameförenings representant och kyrkvärd Saara Hermansson och kyrkoherden i Södra Lapplands pastorat, Helén Lundberg samt kantor Inga-Lena Larsson fick säga några ord de med.

Saara Hermansson, Faepmie/Fatmomakke sameförening Bild: Annica Hed
Helén Lundberg, kyrkoherde i Södra Lapplands pastorat
Inga-Lena Larsson, kantor i fjälldistriktet, Vilhelmina församling Bild: Annica Hed
Bild: Annica Hed

Midsommarstången kläddes och restes sedan under smått dramatiska omständigheter under ledning av kyrkvaktmästarna Annica Hed och Gunnar Edman.
Midsommar i Faepmie-Fatmomakke är en riktig pärla i Lappland och
väl värt ett besök för de som ännu inte hittat vägen dit.

Bild: Annica Hed