Grusbyte på gångarna i Latikberg

Ursäkra röran!

Vi byter grus på gångarna på Latikbergs kyrkogård.

Vi ber om överseende att det kan upplevas lite rörigt under arbetet.

Kyrkogårdsförvaltningen, Södra lapplands Pastorat

Foto: André Berg