Allhelgona 2020 - Vilhelmina församling

Detta annorlunda år kommer minnesgudstjänsten att utformas på annat sätt i Vilhelmina och Dikanäs kyrkor.

Fredag 30 oktober
Vilhelmina kyrka 30/10 kl. 16.00-20.00 MINNESHÖGTID
Saxnäs kyrka 30/10 kl19.00 Minnesgudstjänst, med ljuständning. Saxnäskören medverkar.

Lördag 31 oktober
Dikanäs kyrka 31/10 kl. 14.00-16.00 MINNESHÖGTID
Latikbergs kyrka 31/10 kl. 18.00 Minnesgudstjänst, med ljuständning.
Umnäs kyrka 31/10 kl. 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning

Vilhelmina och Dikanäs kyrkor är öppna för ljuständning, stilla musik, samtal och eftertanke. Musik varvas med bön och tröstande ord. Namnen på de kyrkotillhöriga i Vilhelmina församling, som lämnat oss under det gångna året, kommer att finnas med i ett häfte som du får ta med dig hem.
Vi kommer också att tända ett ljus för de som lämnat oss under det år som gått.
Välkommen, du väljer själv tid när du kan komma.


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer i lokalen pga Covid-19
Tänk på att hålla avstånd. Handsprit finns att tillgå vid ingången i kyrkan.
Vänligen stanna hemma vid förkylningssymptom.

Välkommen!

Foto: ClementMcKay/Malin Lingnert