Meny

Latikberg kyrka

Bild: Robert From

Byn Latikberg ligger i skogslandet ca 2 mil öster om Vilhelmina. Ortnamnet kommer från samiskan och betyder ungefär ”Hjortronberget”. Byn grundades i slutet av 1700-talet och utvecklades under 1800-talet till en av socknens största byar. Önskemål om en egen kyrka i området fanns redan på 1830-talet, men Latikbergs gamla skola som tjänade som bönhus från slutet av 1800-talet fram till 1956 samt närheten till Vilhelmina gjorde måhända kyrkbygget mindre akut.

I början av 1900-talet tog diskussionerna fart igen, en tomt för ändamålet skänktes och efter insamlad rikskollekt kunde kyrkan byggas 1934.
Kyrkan och tillhörande begravningsplats är belägen i östra utkanten av byn och omges helt av skog. Infarten från nordväst markeras med portstolpar i betong och slutar i en asfalterad plan framför kyrkan. Begravningsplatsen ligger i direkt anslutning söder och sydost om kyrkan och avgränsas med ett trästaket. Ca 20 meter norr om kyrkan finns sedan 1982 en ekonomibyggnad i trä med vitmålad stående lockpanel och tegeltäckt sadeltak. I vinkel med den finns ett förråd av trä med pulpettak som är byggt på 1950-talet och ditflyttat.

Kombinationen stor asfalterad plan och denna ekonomibyggnad, som är det första man ser när man kommer, är till nackdel för upplevelsen av kyrkomiljön.

Källa: Andreas Grahn/ Länsstyrelsen Västerbotten

För att läsa mer om andra kyrkor i Vilhelmina församling kan ni besöka Länsstyrelsen webbsida. Länsstyrelsen som med finansieringshjälp av Luleå stift inventerat många av kyrkorna i församlingen.

Klicka dig därifrån in på rätt kommun och sedan kyrka.

Kyrkliga kulturmiljöer i Västerbotten

Bild: Robert From
Bild: Robert From