Kyrkogårdar

I Vilhelmina församling finns nio kyrkogårdar. Fem av dem finns i Vilhelmina och de övriga finns vid kyrkorna i Latikberg, Saxnäs, Fatmomakke och Dikanäs.

Volgsjö kyrkogård och Skogskyrkogården ligger ett par km utanför samhället, vid E45 norrut.

Vilhelmina Nya kyrkogård ligger mitt i samhället intill Folkets Hus eller "bakom Posten".
Den togs i bruk 1925 (och var den gången den nya kyrkogården, namnet har fått leva kvar) och har drygt 350 gravar.
Inga nya gravplatser upplåts på Nya Kyrkogården.

Vilhelmina Norra kyrkogård ligger intill gravkapellet, Heliga Hoppets kapell. 
På Kyrkogården finns cirka 1200 gravplatser och inte heller här görs några nya upplåtelser, förutom till urngravar.
På Norra Kyrkogården ligger också vår Minneslund, som togs i bruk 1995

Vilhelmina Gamla kyrkogård är den kyrkogård, som ligger närmast kyrkan och har ungefär 450 gravplatser, om man också räknar med urngravarna.
På Gamla Kyrkogården sker inga nya upplåtelser.