Dikanäs kyrka

Gamla klockan

Byn Dikanäs ligger nästan längst upp vid den långsträckta Vojmsjön i norra delen av
Vilhelmina kommun. Medan detta ännu var väglöst land var det på vatten- och vintervägar man färdades, och en av de viktigare i länet passerade Dikanäs på väg till Norge.
Idag följer Sagavägen i spåren av den gamla handelsvägen mellan Höga Kusten i
Sverige och Helgelandskusten i Norge och passerar Dikanäs på sin väg.

För nybyggarna och de alltfler bofasta samerna i Vojmådalen under tidigt 1800-tal var dock vägen lång till närmaste kyrka. Dikanäsborna hade drygt 10 mil till sockenkyrkan i Vilhelmina (Volgsjö kapell) medan vägen över fjället till kapellet i Fatmomakke både var lång och besvärlig. Behovet var därför stort när man 1829 fick tillstånd att uppföra ett eget kapell. Det byggdes 1832–33 och användes länge bara sommartid. En fast predikanttjänst inrättades 1901 och ombildades till komministratur 1923. Idag är Dikanäs kyrka Vilhelmina församlings äldsta bevarade kyrka.
Kyrkan och tillhörande begravningsplats är belägen i centrala delen av byn på en
mindre höjdplatå. Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning.

Kyrkplatsen omges av gles skog, med bebyggelse längre bort. Kyrkogården avgränsas med en bogårdsmur av
kallmurad skiffer. Huvudinfarten med parkeringsplats leder rakt fram mot kyrkans
huvudingång i västtornet.

Källa: Andreas Grahn/ Länsstyrelsen Västerbotten

För att läsa mer om andra kyrkor i Vilhelmina församling kan ni besöka Länsstyrelsen webbsida. Länsstyrelsen som med finansieringshjälp av Luleå stift inventerat många av kyrkorna i församlingen.

Klicka dig därifrån in på rätt kommun och sedan kyrka.

Kyrkliga kulturminnen i Västerbotten

Foto: Robert From
Foto: Robert From
Foto: Robert From
Foto: Robert From
Foto: Robert From
Foto: Robert From