Foto: Gabriella Bratt

Gravstenssäkring

Är gravstenen säker? I Vikingstads församling har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält men det har hänt på andra platser i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk och nu hjälper församlingen till med en besiktning för att hitta stenar som behöver åtgärdas.

I mitten av juni 2019 gjordes säkerhetskontroll av gravstenarna på fyra av våra kyrkogårdar. Kontrollerna utfördes av företaget Dacaga. Säkerhetstestet utförs genom provdragning och gravstenen ska klara 35 kg tryck från två håll i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer. Om stenen inte klarade provdragningen bedömdes den som en säkerhetsrisk och måste läggas ner eller stagas upp temporärt. Berörda gravrättsinnehavare kontaktades och informerades om vilken åtgärd som behövdes. Det fanns tre alternativ:

• Att låta Dacaga hantera säkerhetsåtgärderna för gravstenen och fakturera dig som gravrättsinnehavaren för kostnaden.
• Att själv åtgärda gravstenen eller anlita en entreprenör som utför arbetet.
• Att återlämna gravplatsen till församlingen.