Foto: Magnus Aronson /IKON

Juniorer

För dig som går i 2:an och 3:an

Vi ses för bibelberättelser, sång, lek, andakt och skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Juniorerna träffas tisdagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans Hus i Vikingstad. (Vi kan ändra tiden beroende på när skolan slutar).

Ledare: Lotta och Fredrik