Foto: Magnus Aronson /IKON

Juniorer

För dig som går i 2:an och 3:an

Vi lär oss om Bibeln och har andakt tillsammans. Vi leker, sjunger och har skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Juniorerna träffas tisdagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans Hus i Vikingstad. (Vi kan ändra tiden beroende på när skolan slutar).

Ledare: Lotta och Alexander

Liselott "Lotta" Anderson

Liselott "Lotta" Anderson

Vikingstads församling i Linköpings stift

Församlingspedagog