Foto: Magnus Aronson /IKON

Himlaskoj

För dig som går i 3:an och 4:an

Vi ses för bibelberättelser, sång, lek, andakt och skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Vi träffas tisdagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans hus i Vikingstad. (Vi kan ändra tiden beroende på när skolan slutar).