Protokoll 2023

Här kommer protokoll som är offentliga att publiceras så snart de är justerade och klara.

Protokoll kyrkofullmäktige

Protokoll kyrkorådet

Protokoll Alseda församling

Protokoll Bäckseda församling

Protokoll Ekenässjöns församling

Protokoll Korsberga församling

Protokoll Lannaskede församling

Protokoll Nye-Näshult-Stenberga församling

Protokoll Näsby församling

Protokoll Vetlanda församling