Foto: Daniel Hjärtberg

Björkö

Björkö församling är Vetlanda kommuns och Vetlanda pastorats nordligaste del med gräns mot Nässjö och Eksjö. Gudstjänstliv och personalresurser är samordnade med Nävelsjö församling. Prästgården blev 2007 församlingshem. Prästgårdsområdet och kyrkan med omgivning är därmed en sammanhållen enhet, och en central träffpunkt i bygden.

Kyrkobladet - Björkö

Foto: Erik Danielsson