Foto: Daniel Hjärtberg

Björkö

Björkö församling är Vetlanda kommuns och Vetlanda pastorats nordligaste del med gräns mot Nässjö och Eksjö. Gudstjänstliv och personalresurser är samordnade med Nävelsjö församling. Prästgården blev 2007 församlingshem. Prästgårdsområdet och kyrkan med omgivning är därmed en sammanhållen enhet, och en central träffpunkt i bygden.

Personal område Väst, Vetlanda pastorat

Här hittar du oss som jobbar i område Väst i Vetlanda pastorat. I område Väst ingår Björkö, Ekenässjön, Lannaskede och Nävelsjö församlingar.

Musik i Björkö

I vår församling finns kyrkokör och barnkör, vill du vara med?

Bibelstudiegrupp i Björkö

Vi har en bibelstudiegrupp i Björkö prästgård. Vi ses på torsdagar ojämna veckor kl 16.00.

Björkö syförening

Syföreningen ses på onsdagar - jämna veckor 14.00 - 16.00 i Björkö prästgård

Pilgrimsvandring

Två gånger per termin ger vi oss ut tillsammans för att vandra

Foto: Erik Danielsson

Björkö kyrka

Björkö kyrka uppfördes under anmärkningsvärda uppoffringar från dåtidens sockenbor mellan åren 1843 och 1847. Kyrkan tillhör den typ av mycket rymliga landsbygdskyrkor i nyklassisk stil som Växjö-biskopen Esaias Tegnér förespråkade.