Foto: Daniel Hjärtberg

Björkö

Björkö församling är Vetlanda kommuns och Vetlanda pastorats nordligaste del med gräns mot Nässjö och Eksjö. Gudstjänstliv och personalresurser är samordnade med Nävelsjö församling. Prästgården blev 2007 församlingshem. Prästgårdsområdet och kyrkan med omgivning är därmed en sammanhållen enhet, och en central träffpunkt i bygden.

Björkö kyrka är öppen sommartid, för besök och enskild andakt.

Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 8.00-15.30.

Under perioden 5 juli - 18 juli är kyrkan öppen varje dag kl 8.00-20.00.

Välkommen!

Välkommen att se vår kyrkvaktmästares akvareller i Björkö kyrka!

Kyrkan är öppen kl 8-15.30 måndag - fredag.

Under perioden 5-18 juli är kyrkan öppen alla dagar kl 8-20.

Kyrkobladet - Björkö

Foto: Erik Danielsson