Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Södra Solberga kyrka

S Solberga tycks tidigt haft starka förbindelser med det andliga livets centrum i Småland, Nydala kloster. Även denna kyrka är en så kallad Tegnérlada.

Kyrkan

I början av 1800 uppdrogs åt arkitekten Palmér att rita en församlingskyrka, då den gamla träkyrkan var fallfärdig. Den nya kyrkan invigdes av biskop Esaias Tegnér år 1837. Åldern på den gamla träkyrkan i skiftesverk i S Solberga vet ingen. Möjligen har här funnits flera, varav den äldsta kan ha varit en stavkyrka. På platsen låg ännu tidigare en hednisk offerlund.

S Solberga tycks tidigt haft starka förbindelser med det andliga livets centrum i Småland, Nydala kloster. Vid en restaurering år 1928 fann man under den nuvarande kyrkans golv, en del gravar som härrör från den äldre kyrkan. Från denna kyrkas altaruppsättning finns tre skulpterade ting bevarade, liksom ett krucifix, troligen från 1200-talet samt två bilder av Mose och Aron från samma århundrade.

Av gamla inventarier som finns bevarade, kan nämnas den förnämliga dopfunten av sandsten från 1200-talet av den sk "Njudungsmästaren", samt ett vackert rökelsekar från medeltiden. I kyrkan finns även en vapensköld från 1600-talet tillhörande den medeltida frälsesläkten Duse på Källeryd.

I mitten på 1980-talet renoverades kyrkan. De nedersta bänkraderna togs bort och gav plats åt ett andaktsrum, kapprum samt uppgång till orgelläktaren.

Orgeln

Orgeln i S Solberga kyrka är från 1865, och är byggd av den välkände allkonstnären Johannes Magnusson i Nässja. 

Kyrkans brudkrona

Det finns en brudkrona som tillhör S Solberga kyrka. Den är i guld, och är skänkt av församlingens ungdomskrets år 1958.