Foto: Daniel Hjärtberg

Nye kyrka

Nye kyrka ligger symboliskt viktigt där tre vägar möts. Det har funnits kyrka i Nye sen medeltiden.

Kyrkan

Foto: Daniel Hjärtberg

Enligt en gammal omstridd tradition skulle socknens första kyrka legat i Mörsebo, som år 1290 kallas Myrisboda, och sedan flyttats till den nuvarande platsen.
Kyrkan är således gammal, långhuset tros ha uppförts under senare delen av 1200-talet. Arkitekturen är inspirerat av klostret i Nydala.

Kyrkans sakristia är från 1400-talet. Tornet uppfördes 1767, då den gamla klockstapeln revs. Vid en omfattande renovering år 1890 fick kyrkan sitt nuvarande utseende, med den för Njudung säregna tornspiran.

Inventarier

Åtskilliga av kyrkans föremål kan dateras till 1600-talet. Många gåvor har skänkts till kyrkan av traktens herremän, men även från kyrkvärdar som ofta rekryterades ur storböndernas krets.

Det finns två medeltida klockor; storklockan som troligen är från 1400-talet samt lillklockan. Lillklockan sprack vid en begravningsringning år 1955, och står nu uppställd i vapenhuset.

Dopfunten skänktes till kyrkan av ungdomskretsen, år 1938.

Kyrkliga syföreningen har skänkt textilier. Processionskorset är gjort och skänkt av kyrkvärden Karl Johansson i Farstorp.

Orgeln

Nye kyrkas orgel är byggd av August Rosenborg 1836. Den om- och utbyggdes 1936 av Hammarberg, och restaurerades av Nils-Olof Berg och Mats Kjeersgard 1968. Nils-Olof Berg har även byggt kororgeln från 1976.

 

År 1986 genomgick kyrkan en grundläggande renovering.

Film

Kyrkoguiden.se har tillsammans med Vetlanda pastorat spelat in en kort film om Nye kyrka. Du kan se filmen här

Foto: Daniel Hjärtberg