Meny

Nävelsjö kyrka

Nävelsjö kyrka är en av de så kallade Njudungskyrkorna, som alla tillkom på 1100-talet.

Den första kyrkobyggnaden från 1150-talet var endast 25 kvadratmeter stor. År 1182 tillkom det gamla långhuset och 1761 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Kyrkan har sedan renoverats flera gånger, senast 1991. Bland inventarierna kan nämnas dopfunten i sandsten från 1100-talet, predikstolen från 1669, nummertavlorna från 1764 och ljuskronan från 1700-talet. Klockstapeln byggdes 1682 och fick sitt nuvarande utseende år 1900. Den äldsta klockan (nuvarande mellanklockan) från 1200-talet, är en av Sveriges äldsta i bruk.

film

Kyrkoguiden.se har tillsammans med Växjö stift och Njudungskyrkorna spelat in en kortare film om Nävelsjö kyrka. Du hittar den här