Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nävelsjö kyrka

Nävelsjö kyrka är en av de så kallade Njudungskyrkorna, som alla tillkom på 1100-talet.

Den första kyrkobyggnaden från 1150-talet var endast 25 kvadratmeter stor. År 1182 tillkom det gamla långhuset och 1761 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Kyrkan har sedan renoverats flera gånger, senast 1991. Bland inventarierna kan nämnas dopfunten i sandsten från 1100-talet, predikstolen från 1669, nummertavlorna från 1764 och ljuskronan från 1700-talet. Klockstapeln byggdes 1682 och fick sitt nuvarande utseende år 1900. Den äldsta klockan (nuvarande mellanklockan) från 1200-talet, är en av Sveriges äldsta i bruk.
Nävelsjö kyrka håller extra öppet under sommaren. Under vecka 23-35 är öppettiderna 10.00-20.00 varje dag.