Foto: Daniel Hjärtberg

Lemnhults kyrka

Lemnhult har en spännande historia om sina kyrkor. Idag finns ruinen kvar av den medeltida kyrkan. Den nya kyrkan stod knappt 30 år innan den brann ner till grunden efter ett blixtnedslag. Men efter två år stod ännu en ny kyrka på plats.

Kyrkan

Kyrkoruinen i Lemnhult från den gamla kyrkan. Foto: Daniel Hjärtberg

Lemnhults första kristna kyrka låg vid Korsängen några hundra meter från vägskälet mot Nye, där det förmodligen funnits en hednisk kultplats med en offerkälla.

Under medeltiden byggdes en ny kyrka. De restaurerade murarna efter denna ligger strax intill utfarten mot Åseda. Numera är kyrkoruinen en omtyckt gudstjänst- och vigselplats under sommaren.

En ny kyrka stod färdig år 1871, dess historia blev kort, redan år 1900 slog blixten till och kyrkan brann ned till grunden. Nuvarande kyrkan uppfördes år 1902 och restaurerades interiört år 1956.

Under senare delen av 1980-talet renoverades kyrkan invändigt, ett antal bänkrader togs bort och fick ge plats åt ett andaktsrum samt kapprum och hygienutrymme.

Bilden visar klockstapeln som ligger bredvid kyrkoruinen. Foto: Christer Sjögren

Altartavlan och orgeln

Både altartavlan och orgeln har gjorts av Lemnhultsbördige Johannes Magnusson i Nässja. också känd som orgelbyggare. Han tillverkade även den lilla kororgeln på 1850-talet. Arbetet med kororgeln befriade honom från dagsverken och framkörning av sten till kyrkobygget, mot att nämnda orgel lånades ut till gudstjänster på Trollebo herrgård.

Inventarier

På senare år har nya kyrkliga inventerier införskaffats bl.a. ett bårtäcke, ljusbärare, processionskors med ljus. En glasmonter med belysning för förvaring av en mässhake från 1696.

Film

Kyrkoguiden.se har tillsammans med Vetlanda pastorat spelat in en kortare film om Lemnhults kyrka. Du hittar den här. 

Korsberga kyrka

Sockennamnet Korsberga förekommer i skrift tidigast år 1310 och skrevs då Corsbjerg. Namnet har sannolikt sin upprinnelse i den naturbildande korsspricka som finns öster om kyrkan.

Lemnhults kyrka

Lemnhult har en spännande historia om sina kyrkor. Idag finns ruinen kvar av den medeltida kyrkan. Den nya kyrkan stod knappt 30 år innan den brann ner till grunden efter ett blixtnedslag. Men efter två år stod ännu en ny kyrka på plats.

Södra Solberga kyrka

S Solberga tycks tidigt haft starka förbindelser med det andliga livets centrum i Småland, Nydala kloster. Även denna kyrka är en så kallad Tegnérlada.