Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lättebo förskola

Lättebo förskola är en fristående förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan har en avdelning, och är belägen i kyrkan i Ekenässjön. Lokalen är ljus och ändamålsenlig, och har en stor härlig gård som inbjuder till lek. All mat lagas från grunden av förskolans egen kock, till största delen av ekologiska och närproducerade råvaror.

Förskolans verksamhet styrs av skollagen, och av förskolans läroplan Lpfö98. Den reviderades 2016. Det kommer en ny läroplan för förskolan, 2019-07-01. Den heter Lpfö18.

Vår verksamhet utgår helt från en helhetssyn på barnet, och utformas så att omsorg - utveckling - lärande bildar en helhet. Vi vill att barnen ska känna sig trygga, unika och värdefulla. Vi vill stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande utifrån barnens individuella behov.

Bild: IKON

Historik

I slutet av 1980-talet bildades en ideell förening som ville starta en förskoleverksamhet, i församlingsgårdens suterrängvåning. De sökte statsbidrag, och på våren 1990 startade en öppen förskola med tre timmar varje vecka, och ett fritidshem med fem timmar varje dag, fem dagar i veckan. Under skolans lovdagar hölls öppet hela dagar. Redan 1991 förekom sexårsverksamhet på förmiddagarna, medan de äldre barnen var i skolan. År 1995 ändrades verksamheten till att bli daghem (heldagsomsorg för förskolebarn), och numera benämns det förskola. Verksamheten pågår alltså fortfarande, och barnen hämtas från Vetlanda kommuns barnomsorgskö. Det är idag Vetlanda pastorat som är huvudman för verksamheten.

Vi som arbetar på Lättebo förskola är:

Annette Robertsson

Annette Robertsson

Lättebo förskola

Rektor, Lättebo förskola, Förskollärare

Marie-Louise Lindblad Magnusson

Marie-Louise Lindblad Magnusson

Vetlanda pastorat

Förskollärare

Mari Tjernlund

Vetlanda pastorat

Barnskötare

Annika Persson

Annika Persson

Vetlanda pastorat

Barnskötare

Margareta Petersson

Margareta Petersson

Vetlanda pastorat

Kock