Foto: IKON

Lättebo förskola

Lättebo förskola är en fristående förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan.

Lättebo förskola har en avdelning, och är belägen i kyrkan i Ekenässjön. Lokalen är ljus och ändamålsenlig, och har en stor härlig gård som inbjuder till lek. All mat lagas från grunden av förskolans egen kock, till största delen av ekologiska och närproducerade råvaror. Här vill vi ge barnen en trygg och god omsorg, stötta och utmana barnen i deras utveckling och lärande, och vi vill att barnen ska ha roligt!

På förskolan arbetar vi efter flera styrdokument, bland annat skollagen, förskolans  läroplan Lpfö18 och FN:s barnkonvention. Förskolans uppdrag är att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Större delen av dagen är barnen indelade i mindre grupper, för att vi ska kunna tillgodose barnens intresse och utmana dem på bästa sätt på deras nivå. Vi jobbar oftast utifrån ett tema. Med ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. På så sätt får vi in olika delar såsom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, drama, sång och musik samt rörelse. Vi får även med socialt samspel, normer och värden samt delaktighet och inflytande.

Vi läser bordsbön och sjunger kristna sånger. En gång i veckan har vi en samling där vi utgår från en berättelse ur Barnens Bibel. Några gånger varje termin går vi upp till kyrksalen, där vi har en samling med församlingens präst. Vi vill värna alla människors lika värde, förmedla en positiv gudsbild, vara goda förebilder, visa på kristna värderingar och traditioner. Alla samlingar med konfessionella inslag är frivilliga.

Ansökan till plats på Lättebo förskola görs genom Vetlanda kommun. Avgiften är densamma som i den kommunala förskolan.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Vill du komma på ett besök och träffa oss, se lokalerna och höra mer hur vi arbetar så går det också bra.

Foto: IKON

Historik

I slutet av 1980-talet bildades en ideell förening som ville starta en förskoleverksamhet i församlingsgården. De sökte statsbidrag, och på våren 1990 startade en öppen förskola och ett fritidshem. Under skolans lovdagar hölls öppet hela dagar. Redan 1991 förekom sexårsverksamhet på förmiddagarna, medan de äldre barnen var i skolan. År 1995 ändrades verksamheten till att bli daghem (heldagsomsorg för förskolebarn), numera förskola. Det är idag Vetlanda pastorat som är huvudman för förskolan.

Vi som arbetar på Lättebo förskola är:

 • Elsa Sigurd

  Elsa Sigurd

  Vetlanda pastorat

  Måltidsansvarig

  Mer om Elsa Sigurd

  Elsa är måltidsansvarig på Lättebo förskola. Hon sköter också en del städning, och hon är viss tid i barngruppen också.