Björkö kyrka

Björkö kyrka uppfördes under anmärkningsvärda uppoffringar från dåtidens sockenbor mellan åren 1843 och 1847. Kyrkan tillhör den typ av mycket rymliga landsbygdskyrkor i nyklassisk stil som Växjö-biskopen Esaias Tegnér förespråkade.

Björkö kyrka

Björkö kyrka uppfördes under anmärkningsvärda uppoffringar från dåtidens sockenbor mellan åren 1843 och 1847. Kyrkan tillhör den typ av mycket rymliga landsbygdskyrkor i nyklassisk stil som växjöbiskopen Esaias Tegnér förespråkade under de första decennierna av 1800-talet. Syftet var bland annat att de skulle rymma hela socknens vuxna befolkning.

Behovet hade blivit akut efter den stora befolkningsökningen i Sverige under 1800-talets första hälft. Att de gamla medeltidskyrkorna revs var dock inte helt okontroversiellt. Det fanns de som ansåg att de nya kyrkorna, i folkmun benämnda ”Tegnérlador”, var både själlösa och omotiverat stora. I Björkö församling klappar dock hjärtat för vår magnifika kyrka i empirestil och vi vill gärna fylla den med ande och liv.

 

När den nuvarande kyrkan byggdes skingrades mycket av den gamla kyrkans inventarier. Inredningen auktionerades ut bland sockenborna. Den ursprungliga stenkyrkan fick bli byggnadsmaterial i nybygget. Det timmer från den gamla träkyrkan som var dugligt användes bl. a. till att påbygga och utvidga sockenhuset, som flyttats från nya kyrkans byggplats. När denna byggnad renoverades på 1960-talet fann man kyrkmålningar på de gamla timmerväggarna.

 

Några av de gamla inventarierna har dock bevarats. Den äldre altartavlan brukas i den ”lillkyrka” som anordnades mellan de nordliga bänkkvarteren i slutet av 1980-talet.

 

Ett av de äldsta inventarierna i kyrkan är en kalkduk från 1743. Kalkduken användes långt in på 1900-talet, men numera förvaras den i sakristian i kyrkan. Kyrkan pryds av tre vapensköldar; så kallade begravningsvapen, från betydande släkter i trakten.

Altarmålningen är gjord av konstnären Bengt Nordenberg. Orgeln är 18-stämmig med två manualer och pedal. Den byggdes av Olof Hammarberg från Göteborg och anses av många vara hans främsta orgelbygge.

Klicka på denna länken för nedladdning med utförligare historik.

FILM

Kyrkoguiden.se har tillsammans med Vetlanda pastorat spelat in en kortare film om Björkö kyrka. Du kan se på den om du klickar här

Foto: Daniel Hjärtberg