Foto: Daniel Hjärtberg

Bäckseda kyrka

Bäckseda ligger strax utanför Vetlanda tätort. Kyrkan har anor från 1200-talet och ligger med utsikt över Emån. Socknen har övertagit namnet av den bebyggelse som fanns, Baekksedha .

kyrkan

Kyrkan i Bäckseda ligger naturskönt och härrör från 1200-talet, om vilken också byggnadsstilen vittnar. Kyrkobyggnaden samt en närbelägen klockstapel av trä eldhärjades genom gnistor från en järnkamin långfredagen den 2 april år 1915. Därigenom gick all fast och brännbar inredning förlorad, bland annat den stora altartavlan från år 1714 med dess förnämliga bildhuggeriarbeten, samt målningar i tak och på läktarbröst.

Kyrkan återuppfördes åren 1917 - 1918 på de efter branden kvarstående murarna och i väster tillbyggdes ett klocktorn. Arkitekten var Otar Hökerberg, som sökte bevara gamla kyrkans färg och formsättning. Korväggen täcks av en altarbild med gipsmodeller föreställande de tolv apostlarna. Altarbilden har gjorts av skulptören Tore Strindberg i Stockholm, som var kusinson till August Strindberg.

Predikstolen i Bäckseda har också ritats och modellerats av denna konstnär. Predikstolen är liksom korvägg och orgelfasad, målad i en grågrönblå lasering av 1700-talskaraktär. Korfönstret har efter Strindbergs modellskiss gjorts av glasmålaren A P Ringström i Stockholm.

orgeln

Kyrkans orgel har byggts av orgelbyggaren Zetterqvist & Son i Örebro och daterar sig liksom all tidigare nämnd inredning från år 1918.

inventarier

Till äldre inventarier som räddades vid branden år 1915, hör bland annat en offerkista från 1600-talet. Vidare finns kvar en utsökt vacker brudkrona av förgyllt silver från 1600-talet, samt sockenbudstyg och nattvardskalk i silver. Från gamla sakristian räddades också ett vackert golvur från år 1740 samt några sammetstextilier i form av mässhakar och kollekthåv.
Till kyrkan i Bäckseda har åtskilliga gåvor skänkts av församlingens sykrets: antependier, predikstolskläden, kormatta, brudkrona av förgyllt silver, altarvaser med mera.

Av enskilda församlingsbor har kyrkan bland annat mottagit två kollekthåvar och en i församlingen år 1935 tillverkad och skulperad dopfunt av trä med dopskål av tenn och vinkanna av silver. Till altarets utsmyckning har år 1980 skänkts sex malmljusstakar.

renoveringar

Renovering och ommålning av kyrkan gjordes år 1975. Skåp- och toalettinstallation i sakristian gjordes år 1982, så även den nyanlagda kyrkogården med ceremoniplats och minneslund invigdes. Invid sakristian ligger von Liewenska gravplatsen. År 2018 totalrenoverades kyrkan invändigt.

film

Kyrkoguiden.se och Vetlanda pastorat har spelat in en kortare film om Bäckseda kyrka, som du kan se om du klickar här