Bäckaby syförening

Syföreningen i Bäckaby träffas två måndagar i månaden 14.00 - 16.00 i Bäckabygården.

Två måndagar i månaden 14.00 - 16.00 ses vi i Bäckabygården
i Bäckaby för gemenskap och handarbete. Våra handarbeten görs
till förmån för diakonin.