Bäckaby syförening

Syföreningen i Bäckaby träffas två måndagar i månaden 14.00 - 16.00 i Bäckabygården.

Två måndagar i månaden 14.00 - 16.00 ses vi i Bäckabygården
i Bäckaby för gemenskap och handarbete. Våra handarbeten görs
till förmån för diakonin.

Bäckaby syförening

Syföreningen i Bäckaby träffas två måndagar i månaden 14.00 - 16.00 i Bäckabygården.

Fröderyds syförening

Vi träffas tisdagar var tredje vecka 19.00 i Lina Sandellgården

Ramkvilla kyrkliga syförening

Ramkvilla kyrkliga syförening samlas två tisdagar i månaden - jämna veckor 14.00-16.00 i Ramkvilla församlingshem.

Landsbro stickcafé

En gemenskap för handarbete i Café-form. Tisdagar udda veckor 18.30 - 20.30 i Landsbro församlingshem.

Ramkvilla stickcafé

En gemenskap för handarbete i Café-form. Tisdagar udda veckor 9.45 - 12.00 i Ramkvilla församlingshem