Vendeltidsmuseet

Öppet 9.00-20.00 dagligen

Vill du veta mer om Vendeltiden? Åren 550-800 e.Kr. som  Vendel fått ge namn åt.
Välkommen till Vendeltidsmuséet som Vendels hembygdsförening ansvarar för. Du hittar det vid parkeringen norr om kyrkan. I Vendel fanns vikingabosättningar samtida med Gamla Uppsala och vid utgrävningar för nya kyrkogården på 1880-talet fann man sammanlagt 14 båtgravar kring Vendels kyrka. I en båtgrav ligger stormannen i sin båt, begravd samman med sina vapen, sin häst och andra djur samt mat m.m. som kunde behövas på färden. Vendels kyrka ligger på en kulturhistoriskt viktig plats och den kan du ta del av genom att besöka vårt Vendeltidsmuseum. Vill du veta mer om muséet, kontakta Vendels hembygdsförening.

Foto: Anders Berglund