Foto: Björn Lundkvist

Vendels kyrka

Här firas gudstjänst i stora kyrksalen med de intressanta kyrkmålningarna eller i Mariakapellet där det blir en mer intim och nära gudstjänst.
Dop kan i Vendel firas genom nedsänkning i den gamla djupa dopfunten. En historisk sed som funnits i kyrkan sedan urminnes tider. Återerövrad i modern tid i Vendel-Tegelsmora församling.
Vendels kyrka är sedan den katolska tiden en Mariakyrka och vi har gjort om sakristian till en andaktsplats där Maria står i centrum.
Sommartid är kyrkan en plats för resanden från många håll i världen, då kyrkan med sina  bogårdsmurar och målningar har ett kulturhistoriskt värde.
Vid parkeringsplatsen hittar du även Vendeltidsmuséet som berättar om platsens historia. Vendel har fått ge namn åt en epok i svensk historia, Vendeltiden, 550-800 e.Kr. 

Mariasvit i Vendels kyrka
Foto: Kurt Nyberg

Vendeltidsmuseet

Öppet 9.00-20.00 dagligen