Foto: Marit Lundkvist Reyes

Tegelsmoraveckan

Tegelsmoraveckan- musik och kultur i vacker miljö.

1992 initierade man en musik- och kulturvecka i Tegelsmora som skulle komma att bli en sådan succé att den kom att fortsätta varje år. Veckan infaller i slutet av augusti i kyrkans och hembygdsgårdens lokaler. Några av artisterna som medverkat under årens lopp ser du nedan: