Foto: Marit Lundkvist Reyes

Tegelsmora kyrka

Kyrkan med sin lilla kyrksal och sitt vackra altarskåp är en nära plats för gudstjänst, dop, vigslar och begravningar. 
I månadsskiftet av augusti-september firas Tegelmoraveckan, en musik- och kulturvecka där församlingen är en aktiv part i utformandet och genomförandet.

Tegelsmora historia

En beskrivning av Tegelsmora kyrka av Nils Olsson 1996-11-25

Tegelsmoraveckan

Tegelsmoraveckan- musik och kultur i vacker miljö.