Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tegelsmora kyrka

Kyrkan med sin lilla kyrksal och sitt vackra altarskåp är en nära plats för gudstjänst, dop, vigslar och begravningar. 
I månadsskiftet av augusti-september firas Tegelmoraveckan, en musik- och kulturvecka där församlingen är en aktiv part i utformandet och genomförandet.