SKU

Svenska kyrkans unga

Vi har en lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga, SKU i Vendel-Tegelsmora.
I SKU får barn och unga växa i tro och ansvar. Med dopet som grund och med Kristus i centrum verkar vi för hela Guds skapelse.
Barn och Unga i åldrarna 0-30 år har gratis medlemskap och får vara med och bestämma i våra gruppers ”tyck och tänk”, på styrelse- och årsmöten. 
Vuxna från 31 år och uppåt får gärna vara stödmedlemmar i vår lokalavdelning.