Samtalsstöd

Någon att tala med när livet krånglar till sig och ger oro

Ibland kan det vara skönt att prata med någon som står utanför. Få hjälp att bearbeta det man finns mitt inne i eller det man bär med sig. Det kan handla om relationer, om livsval, om tro, om sådant vi inte kan ta oss ur, men skulle behöva befrielse från, om sjukdomar och om annat som berör våra liv.

Våra präster har total tystnadsplikt och finns för sådana samtal.

Kyrkoherde Erland Söderström 0295-24 44 44, 0790-636565
Mail: erland.soderstrom@svenskakyrkan.se

Komminister Ulrica Appelqvist Rydberg 0295-24 44 40, 076-117 44 40
Mail: ulrica.appelqvist@svenskakyrkan.se