Foto: Ulf Klingström

Örbyhus kyrka

Hösten 1987 annonserades en vandringskyrka, Sankt Pers kyrka i Uppsala, till försäljning. I Örbyhus hade gudstjänst firats regelbundet sedan 1943, senast i det gamla tingshuset, men man saknade en kyrka. Vandringskyrkan, som nu var ersatt av en större byggnad, monterades ned och återuppfördes på sin nuvarande plats i Örbyhus intill tingshuset, som nu blev församlingshem. 11 september 1988 invigdes kyrkan av domprost Clarence Nilsson. Träkyrkan är tillverkad av Oresjö Sektionshus och är till sin form en treskeppig basilika. Den är orienterad i öst-västlig riktning med ingången i öster och koret i väster. Numera är kyrkan vitmålad. Under början av 2000-talet fick kyrkans västsida och långsidorna nya fönster bestående av blästrade och färgade glasskivor med olika motiv. De tillverkades av keramik- och glaskonstnär Annica Danielsson Almén.

Annika Danielsson Almén har formgett Örbyhus kyrkas glasfönster.

Barn och konfirmandverksamheten i Örbyhus är ofta i kyrkan. De har möjlighet att skapa det rum man behöver, eftersom stolar och bord inte sitter fast i golvet, som i våra andra kyrkor.

Det firas även dop och vigslar och begravningar i kyrkan