Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmander och unga

Här är alla viktiga. Det handlar om oss. Vi pratar om livet. Om det som är
större (Gud). Om kärlek och det som är jobbigt. Om att bara vara och om att ha en uppgift. Vi får prova på att göra olika saker, tillsammans, för konfirmation är något vi gör tillsammans som att åka på läger tex.
Frågor och funderingar?

Daniel Fogelqvist, präst Vendel-Tegelsmora församling, maila: daniel.fogelqvist@svenskakyrkan.se  eller ring: 0295 -24 44 44, SMS 070 3518 555
Christina Lindén, församlingspedagog Vendel-Tegelsmora församling, maila: christina.i.linden@svenskakyrkan.se eller ring: 0295-24 44 48, SMS 070 2018200

Konfirmander och unga

KONFIRMADER OCH UNGA LEDARE
Varannan onsdag 15:00 -17:00/19:15 ojämn vecka
För mer info kontakta Christina Lindén

KYRKANS UNGA
Varje måndag kl. 18-20  År 8-

SKU (Svenska Kyrkans Unga)
TACOLOV - tacos och lovsång sista söndagen i månaden kl. 16-18:30
Info:  Christine Aveholt Franzén  0295-244438 
christine.aveholt.franzen@svenskakyrkan.se