Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmander och unga

Här är alla viktiga. Det handlar om oss. Vi pratar om livet. Om det som är
större (Gud). Om kärlek och det som är jobbigt. Om att bara vara och om att ha en uppgift. Vi får prova på att göra olika saker, tillsammans, för konfirmation är något vi gör tillsammans som att åka på läger tex.
Frågor och funderingar?

Christina Lindén, församlingspedagog Vendel-Tegelsmora församling, maila: christina.i.linden@svenskakyrkan.se eller ring: 0295-24 44 48, SMS 070 2018200

Konfirmander och unga

KONFIRMANDER
Örbyhus församlingshem
Två onsdagar och söndagar i månaden
Start hösten 2019 med upptaktsgudstjänst 22 sep
För mer info kontakta Christina Lindén 0295-24 44 48, 072-2018200
Mail: christina.i.linden@svenskakyrkan.se

KYRKANS UNGA/UNGDOMSGRUPP
Örbyhus församlingshem Varje måndag kl 17 - 19:30
Ledare: Christine Aveholt Franzén


SKU (Svenska Kyrkans Unga)
TACOLOV - tacos och lovsång sista söndagen i månaden kl. 16-18:30
Info:  Christine Aveholt Franzén  0295-244438 
christine.aveholt.franzen@svenskakyrkan.se