Foto: Ulrica Södrén/IKON

Diakoni

Jesus sa i Joh 12:26 "Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom."

Behöver du stöd eller hjälp i vardagen? Tex. att ta kontakt med en myndighet eller få något hemhandlat. Eller vill du ha någon som lyssnar eller som du kan prata med, hör av dig till vår diakoniassistent Annie Pettersson. Hon har förstås tystnadsplikt. Tel. nr 0294-24 44 45 eller 0702-60 41 21eller maila: annie.pettersson@svenskakyrkan.se

Diakoni handlar om att vara tjänare, på samma sätt som Jesus tjänade. Som Kristus tjänare finns vi där för andra människor. I den meningen utövar vi alla diakoni, när vi finns där för de människor vi möter, när vi stöttar och hjälper varandra. I varje möte lär vi oss även nya saker av varandra.

I Örbyhus finns en grupp som besöker personer som vill ha besök och hjälper de som behöver hjälp att ta sig till andakterna  på Vendelgården.

Vill du vara med i församlingens diakonala arbete? Kontakta då diakoniassistent Annie Pettersson 0295-24 44 45, annie.pettersson@svenskakyrkan.se eller om hon inte är anträffbar, pastorsexpeditionen 0295-101 69.