Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Jesus sa i Joh 12:26 "Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom."

Diakoni handlar om att vara tjänare, på samma sätt som Jesus tjänade. Som Kristus tjänare finns vi där för andra människor. I den meningen utövar vi alla diakoni, när vi finns där för de människor vi möter, när vi stöttar och hjälper varandra. I varje möte lär vi oss även nya saker av varandra.

Bild: MLR

I Örbyhus finns en grupp som besöker personer som vill ha besök och hjälper de som behöver hjälp att ta sig till andakterna  på Vendelgården.

Vill du vara med i församlingens diakonala arbete? Kontakta då diakoniassistent Christina Löthman 0295-24 44 43, christina.lothman@svenskakyrkan.se