Renovering av Södra Åkarps kyrka utvändigt

14 april - 15 november 2020