Kyrkvärd

Känner du att du skulle vilja ta större ansvar för gudstjänsterna i din kyrka?

I församlingen finns en grupp lekmän som arbetar tillsammans med prästen för att förbereda gudstjänsten. Det kan handla om att läsa texter, skriva böner, tända ljus, koka kaffe och hjälpa tillfälliga besökare att känna sig hemma.

Kontakta Fredric Liljeberg, präst, 040-42 63 69

Fredric Liljeberg

Fredric Liljeberg

Vellinge-Månstorps församling

Präst