Veddige kyrka sommar
Foto: Marie Friberg Antonsson

Veddige kyrka

1800-talskyrkan i Veddige

Veddige kyrka byggdes på 1860-talet på samma plats där det tidigare fanns en medeltidskyrka.
Den ligger mitt i byn, omgiven av en vacker kyrkogård.
Vid restaureringen 1909 höjdes golvet för att ge plats till en värmeanläggning, bänkarna blev försedda med ljusstakar och altaruppsatsen från den gamla kyrkan sattes in på nytt.
1947 fick kyrkan elektricitet och det vackra trätaket doldes med masonit.
Vid restaureringen 1996 togs trätaket fram, kyrkan målades i ljusa färger, bänkar togs bort och små rum inreddes under läktaren.

Kontakt

Arbetslag Veddige-Ås-Sällstorp
Georg Andersson

0340-61 35 12

georg.andersson@svenskakyrkan.se

Margareta Eriksson

0340-61 35 13

margareta.eriksson@svenskakyrkan.se

Emma Hedström

0340-61 35 17

emma.hedstrom@svenskakyrkan.se

Lennart Bengtsson