Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som är anställda i Veddige-Kungsäters församling

Präster

Åke Vering
Kyrkoherde

0340-61 35 01

ake.vering@svenskakyrkan.se

Ingemar Johansson

Komminister

0340-61 35 02

ingemar.johansson@svenskakyrkan.se

Daniela Björklund

Komminister

0340-61 35 03

daniela.bjorklund@svenskakyrkan.se

Erland Brander

Komminister

0340-61 35 23

erland.brander@svenskakyrkan.se

 

Kyrkoexpeditionen

Torbjörn Eriksson

Kamrer

0340-61 35 09

torbjorn.eriksson2@svenskakyrkan.se

 

Marie Friberg Antonsson

Förvaltningsassistent

0340-300 25 (tis 13-15, ons-fre 9-12)

veddige.pastorat@svenskakyrkan.se

Redaktör församlingsblad

0340-61 35 20

marie.fribergantonsson@svenskakyrkan.se

Bokning av församlingshem bokas genom församlingsexpeditionen: 0340-300 25

Vikarierande fastighetsansvarig och arbetsledande vaktmästare

med kyrkogårds- och gravfrågor
Bo Karlsson

0340-61 35 11

bo.karlsson@svenskakyrkan.se

Kantorer

Carola Book

0340-61 35 06

alt 0730-77 40 97

Ledare för Ås-Sällstorps kyrkokör

carola.book@svenskakyrkan.se

 

Barbara Andersson

0340-61 35 08

Ledare för Chorus Veddige och SAM-kören

barbara.andersson@svenskakyrkan.se

 

Diakon

Linda Olsson

0340-61 35 04

Pedagog

Carina Hallberg

0340-61 35 05

carina.hallberg@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Georg Andersson

Vaktmästare i Veddige 

0340-61 35 12

georg.n.andersson@svenskakyrkan.se

 

Margareta Eriksson

Vaktmästare Veddige kyrkogård

0340-61 35 13

margareta.ik.eriksson@svenskakyrkan.se

 

Lars-Erik Antonsson

Vaktmästare Ås

0340-61 35 14

lars-erik.antonsson@svenskakyrkan.se

 

Emma Hedström

Vaktmästare Sällstorp

0340-61 35 17

emma.hedstrom@svenskakyrkan.se

 

Sophie Yngstrand

Vaktmästare Kungsäter + Grimmared

0340-61 35 19

sophie.yngstrand@svenskakyrkan.se

 

Jenny Svensén

Vaktmästare Gunnarsjö

0340-61 35 16

jenny.svensen@svenskakyrkan.se

 

Jörgen Thorén

Vaktmästare Karl Gustav

0340-61 35 18

jorgen.thoren@svenskakyrkan.se