Kungsäter kyrka sommar
Foto: Marie Friberg Antonsson

Kungsäter kyrka

Vacker åttakantig kyrka i Kungsäter

Kungsäters kyrka är en av landets få åttakantiga så kallade centralkyrkor. Den är ritad av arkitekten Emil Langlet och uppfördes år 1881.
Kyrkans konstruktion gör att alla kommer nära altaret trots att kyrkan har över 350 sittplatser. Akustiken får också sin prägel av formen på kyrkorummet med en stor men kort efterklang.
I Kungsäter finns också en kyrkoruin kvar från den tidigare medeltida kyrkan som revs när den nya togs i bruk.
Interiören renoverades grundligt 1998.

Yttre renovering 2013

Kontakt

Arbetslag Grimmared-Kungsäter-Gunnarsjö-Karl Gustav
Jenny Svensén

0340-61 35 16

jenny.svensen@svenskakyrkan.se

Jörgen Thorén

0340-61 35 18

jorgen.thoren@svenskakyrkan.se

Sophie Yngstrand

0340-61 35 19

sophie.yngstrand@svenskakyrkan.se 

Rasmus Lindén

0340-61 35 24

rasmus.linden3@svenskakyrkan.se