Internationellt arbete

Våra återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till vårt internationella arbete och att engagera och skapa opinion i Sverige.

Kampanjer

2021 års fasteaktion heter "Under samma himmel" och fokuserar på humanitär nödhjälp.

Vad gör ACT-Svenska Kyrkan?

ACT -Svenska kyrkan (tidigare Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission), har sin grund i samarbetet med systerkyrkor över hela världen.

Internationella gruppen

Här kan Du läsa mer om den kärngrupp som arbetar med det internationella arbetet.