Ås kyrka sommar
Foto: Marie Friberg Antonsson

Ås kyrka

Enkel och vacker kyrka med väggmålningar i rokoko

Ås kyrka är högt och vackert belägen strax väster om samhället Åsby, numera kallat Derome.
Under de olika restaureringarna har flera nischer upptäckts. Den som finns i södra väggen längst fram vid bänkarna har en gång varit prästens ingång. Under läktaren i södra väggen hittades männens ingång och även vid en senare restaurering kvinnornas ingång, mitt emot männens. Dessa nischer är vackert försedda med inskriptioner.
Efter den senaste inre restaureringen 1998 tillvaratogs färgsättningen från kyrkans tidigare historia och har nu ett varmt och inbjudande intryck.
 

Kontakt

Kyrkvaktmästare

Lars-Erik Antonsson

0340-61 35 14