"Vad händer när livet vänder?" Söndagen 9 oktober kl 13.00 på församlingshemmet Kyrkbacken

Josefine Frankner berättar om tiden i Knutby, om att leva i beroendeställning, i grupptryck, i våld i nära relationer och om strategier för att överleva. 25 år mitt i sektens hjärta... Om vändpunkten och vägen ut - till ett nytt liv!

11.00 Mässa på Tacksägelsedagen 
12.00 Sopplunch
Önskas lunch, anmäl senast 1 oktober till veberod.forsamling@svenskakyrkan.se
13.00 Föredrag och eftermiddagsfika
15.00 ”Livet har mycket att ge” 
Avslutande konsert i kyrkan med Josefine Frankner och Daniel Dahlqvist