Hösten 2021

Jo...

...Veberöds kyrka är stängd för renovering så våra söndagsgudstjänster kommer huvudsakligen äga rum på församlingshemmet Kyrkbacken. Några gånger blir det i Vombs kyrka.

 På Kyrkbacken kan vi i nuläget ta emot upp till 40 sittande besökare. Där finns också möjlighet att ha dop i mindre krets.

Dop, vigslar och begravningar kommer huvudsakligen att äga rum i Vombs kyrka,
där vi i nuläget har möjlighet att ta emot 50 sittande besökare.

Vid utomhusarrangemang (Kyrkparken) är gränsen i nuläget 100 personer.

Livesänder gör vi endast gudstjänsterna från Kyrkbacken.

På Kyrkbacken och i Vombs kyrka kommer det att ligga psalmböcker som visar var man kan sitta eller så kommer personal att anvisa plats. Följ även andra anvisningar som personalen ger.

Vi fortsätter att noga följa de råd och rekommendationer som gäller. Håll avstånd, stanna hemma om du har symtom, även om du är vaccinerad. Tvätta händerna och använd gärna handsprit som finns tillgänglig på alla våra gudstjänster och arrangemang.