Musik, Kör och Konsert

I Veberöds församling har vi en stor och bred musikverksamhet.