Foto: IKON

Mötesplatser

I Veberöds församling finns många tillfällen till gemenskap

Barn och familj

Vi har barnverksamhet för de flesta åldrar!

Musik, Kör och Konsert

I Veberöds församling har vi en stor och bred musikverksamhet.

Diakoni/vuxen

Diakoni handlar i vid mening om kyrkligt socialt arbete, ett uttryck för Guds omsorg om alla människor.