Kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om Veberöds kyrkogårdar och gravplatser. Här finner du information om bl.a gravskötsel och gravrätt.

Gravstenssäkerhet

Kyrkogården är en plats för allmänheten och en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och det är således både en arbetsmiljö- såväl som en säkerhetsfråga att gravstenarna är säkert monterade.

Enligt begravningslagen är gravrättsinnehavaren ansvarig för att gravstenen och de eventuella gravramarna är rätt och säkert monterade och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gravstenrna besiktigas regelbundet.

Testet som görs innebär i korthet att man för ett belastningstest på gravstena mellan 0,9 m och 1,5 m. En godkänd sten ska klara av 35 kg tryck från både fram- och baksida samt vara erforderligt dubbad och inte överstiga tillåten lutningsgrad.

Alll gravstenskontroll utförs av kyrkogårdspersonal enligt Centrala Gravvårdskommitténs föreskrifter och vi avråder kyrkogårdsbesökare att testa stenarnas stabilitet själva.

Information kommer att skickas ut till de gravrättsinnehavare, vars stenar underkänts i test.

Buxbomhäckar

Tyvärr har vi som ni säkert lagt märke till fått in Buxbomssjukan, cylindrocladium buxicola, smådelar av våra häckar har förstörts vilket vi beklagar, och vi arbetar nu med att återställa dessa på olika sätt.

Under våren och sommaren har vi och kommer fortsätta med att bekämpa spridningen vidare. Detta gör vi genom ett helt biologiskt och för människor och djur ofarligt sprutmedel, Microferm, medlet har gett goda resultat runt om i Europa och vi tycker oss nu ha sett att vi fått stopp på spridningen. Genom att vi dessutom gödslat alla häckar, buskar och träd på våra tre kyrkogårdar under försommaren, hoppas vi snart ha en vacker växlighet att glädjas åt igen. 

På ställen där buxbomssjukan fått fäste har vi prövat att bränna ner plantorna. Detta ser inte så trevligt ut, men till vår stora glädje kommer nya gröna skott ur de svarta resterna. är denna variant möjlig, skulle detta spara åtskilligt med jobb med att slippa återplantera buxbum samt spara en hel del pengar.

Vi hoppas ni har förståelse för att vi inte kunnar klippa buxbomen i den omfattning vi tidigare kunnat av rädsla för att sprida sjukdomen vidare över kyrkogårdarna. Detta kommer att ågärdas så fort vi vet att vi fått bukt med farsoten. Nyplantering av Buxbum är inte aktuellt i nuläget, istället väljer vi Japansk järnek, Ilex crenata, en häckväxt med egenskaper liknande Buxbum, vilket kan klippas och forms efter önskemål.

Har du frågor om din gravplats vad gäller växtval eller planteringsråd så kontakta gärna oss som arbetar på kyrkogårdarna.

Gravskötsel

Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren skyldig att hålla gravplatsen i ordnat skick. Detta gäller gravplatser, med gravrätt, det vill säga kistgravplatser och urngravplatser.

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att planera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att gravrättsinnehavaren också ansvarar för gravordningen/gravstenens montering och skötsel, det innebär att graven ska vara i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen.

Vill ni ha hjälp medgravskötseln, råd gällande plantering eller växtlighet kontakta oss.