Foto: Alexander Leijon

Veberöd församlings Kyrkcirkel

Vi börjar vårens kyrkcirkel den 14 mars

Vi börjar vårens kyrkcirkel den 14 mars och följande kyrkor ska besökas under våren 2022:

14 mars - Dalby och Revinge
28 mars - Gudmuntorp och Bosjökloster 
11 april - Västra Sallerup och Näs
25 april - Fuglie och Västra Tommarp 
9 maj - Öja och Stora Köpinge 
23 maj - Mariakyrkan Helsingborg och Ramlösa

Vi träffas sex gånger på våren och sex gånger på hösten. Vi brukar vara
mellan 18 till 25 deltagare. Vi samlas utanför Kyrkbacken kl 09.30 varannan måndag och samåker i egna bilar. Varje gång besöker vi två kyrkor. I kyrkorna blir vi guidade och får höra om kyrkan och dess historia, skriftligt material delas ut. 
Efter det att vi har besökt kyrkorna ca kl 12.30, äter vi dagens lunch på något närbeläget matställe. Vi är tillbaka i Veberöd ca kl 15.00.

Vi är fem personer i kyrkcirkeln som ansvarar för guidningen. Alla är välkomna även om man inte har möjlighet att komma varje gång.

I Skåne finns det ca 450 kyrkor. Den första kända skånska kyrkan byggdes i Lund på 900-talet. Lund hade på 1000-talet 11 stavkyrkor i trä. Under 1100-talet började den skånska sockenindelningen och man började bygga romanska sockenkyrkor i sten med långhus, kor och absid. I början av medeltiden uppfördes ca 350 romanska stenkyrkor i Skåne. Från 1200-talet till början av 1500-talet byggde man kyrkor i gotisk stil och man byggde också ut flera av de romanska kyrkorna i gotisk stil. Under 1800-talet skedde ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader. De medeltida kyrkorna var ofta små och i dåligt skick. En tredjedel av de skånska kyrkorna revs och ersattes med nya kyrkor. Under senare delen av 1800-talet började man bygga nygotiska kyrkor i tegel. De sista nygotiska kyrkorna byggdes i början av 1900-talet.

För vidare frågor kontakta undertecknad, 0702-90 48 13 eller församlingsexpeditionen, 046-23 45 40.

 Inga-Lisa Sjödin