Meny

Veberöd församlings Kyrkcirkel

Vi träffas sex gånger på höstterminen, september till och med november. Vi brukar vara mellan 18 till 25 deltagare.

Vi samlas på Kyrkbacken kl 09.30 varannan måndag och samåker i egna bilar, vi besöker två kyrkor varje gång. I de olika kyrkorna blir vi guidade och får höra om kyrkan och dess historia, skriftligt material delas ut. När man lyssnar på informationen om kyrkan och dess historia och inventarier känner man "historiens vingslag".
Efter det att vi har besökt kyrkorna ca kl 12.30, äter vi dagens lunch på något närbeläget matställe. Vi är tillbaka i Veberöd ca kl 15.00.

Det  är inte två kyrkor som invändigt ser likadan ut. I kyrkorna finns ofta ett rikt urval av symboler t ex kors, krucifix, kalkmålningar. I de flesta fall är de konstverk.

I Skåne finns det ca 450 kyrkor. Den första kända skånska kyrkan byggdes i Lund på 900-talet. Lund hade på 1000-talet 11 stavkyrkor i trä. Under 1100-talet började den skånska sockenindelningen och man började bygga romanska sockenkyrkor i sten med långhus, kor och absid. I början av medeltiden uppfördes ca 350 romanska stenkyrkor i Skåne. Från 1200-talet till början av 1500-talet byggde man kyrkor i gotisk stil och man byggde också ut flera av de romanska kyrkorna i gotisk stil. Under 1800-talet skedde ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader. De medeltida kyrkorna var ofta små och i dåligt skick. En tredjedel av  de skånska kyrkorna revs och ersattes med nya kyrkor. Under senare delen av 1800-talet började man bygga nygotiska kyrkor i tegel. De sista nygotiska kyrkorna byggdes i början av 1900-talet.

Vi är sex personer i kyrkcirkeln som ansvarar för guidningen.
Alla är välkomna även om man inte har möjlighet att komma varje gång.

För vidare frågor kontakta undertecknad, 0702-90  48 13 eller församlingsexpeditionen, 046-23 45 40.

Inga-Lisa Sjödin