Gravskötsel

Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren skyldig att hålla gravplatsen i ordnat skick. Detta gäller gravplatser med gravrätt, det vill säga kistgravplatser och urngravplatser.

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att gravrättsinnehavaren också avsvarar för gravordningen/gravstenens montering och skötsel. Läs mer om detta.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravskötseln och har ansvaret över att den är i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Vill ni ha hjälp med gravskötsel kontakta oss om du vill veta mer om skötselavtal. Behöver ni hjälp med plantering eller råd om vad ni kan ha för växtlighet på gravplatsen så står vi gärna till tjänst.