Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Veberöds församling Besöksadress: Kyrkogatan 2, 24762 VEBERÖD Postadress: Box 43, 24725 Veberöd Telefon:+46(46)234540 E-post till Veberöds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplatser

I Veberöds församling kan vi erbjuda fem olika former av gravplatser.

Kistgrav

Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret. Anhöriga är med vid gravsättningen.

Urngrav

Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.
Anhöriga kan vara med vid gravsättningen.

Minneslund

Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Anonym gravsättning utan gravrätt. Gemensam smyckningsplats, ingen plats för namn.

I minneslunden på Veberöds kyrkogård finns ett ljusträd. Här kan man tända och placera sina ljus för att hedra någon närstående som avlidit. På varje "gren" finns lyktor där ljusen skyddas av ett glas. Och en gemensam plats för snittblommor.

Askgravplats

En askgravplats är en gravplats för urnor. Den upplåts med gravrätt med restriktioner vad avser gravvårdens utformning. Gravrättsinnehavaren betalar för gravstenen och den kollektiva skötseln som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Snittblommor får sättas i vaser i gravstenen eller brevid. Ljuslyktor med markspjut får sättas på gravplatsen.  Veberöds församlings askgravplatser är belägna i kvarter C och kvarter G.

Askgravlund

Gemensamt område för nergrävning av askor. Upplåts utan gravrätt men anhöriga får vara med vid gravsättningen. Gemensam smyckesplats för snittblommor och ljus. Namnplattor på en stor sten. Man kan inte reservera en plats här.

I kvarter G finns Veberöds Askgravlund.

Annika Nilsson

Annika Nilsson

Veberöds församling

Dataskyddsombud, Kyrkvaktmästare, kyrkogårdsadministration