Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Veberöds församling Besöksadress: Kyrkogatan 2, 24762 VEBERÖD Postadress: Box 43, 24725 Veberöd Telefon:+46(46)234540 E-post till Veberöds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs och leds Veberöds församling

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval (nästa gång i september 2021) väljer vilka som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kyrkorådet ledamöter 2018–2021

Jakobsson, Per, ordf
0706-59 11 75
per-j2011@hotmail.com

Andersson, Kenth, vice ordf
0705-62 82 66
kenthabandersson@gmail.com

Nordbeck, Susanne, ledamot arbetsutskott
0732-74 44 40
susanne.nordbeck54@gmail.com

Askman, Pia
Bengtsson, Anita
Bruno, Pernilla
Hellfalk, John
Lindblom, Caroline
Winnerdalen Strömberg, Åsa
Johansson, Patrik
Kyrkoherde
0730-81 50 70
patrik.s.johansson@svenskakyrkan.se


Ersättare kyrkorådet

Axelsson Karlsson, Britta
Axklo, Emma
Nilsson, Karin
Olsson, Jerry
Thunberg, Mikael
Wanegårdh, Birgitta