Eldlus

Ni är många som undrar...

... över de rödsvarta insekterna som tycks ha invaderat kyrkogården i Veberöd. Vi kan lugna er med att eldlusen, som insekten heter, inte är en skadeinsekt.

Tvärtom räknas den till nyttoinsekter, den livnär sig på frön från lind, döda insekter och fallfrukt.

Hälsar vaktmästarna