Café för daglediga

Under rådande omständigheter är det svårt att garantera startdatum

Anki Wennberg

Anki Wennberg

Veberöds församling

ansvarar för Café daglediga

Mer om Anki Wennberg

Ledare för Café daglediga