Foto: Marcus Lejon

Växjö stiftskalender 2021/2022

Nu är årets stiftskalender klar och på väg ut till församlingar och pastorat.

Den 112 årgången av Växjö stiftskalender är nu på väg ut till stiftets församlingar!

Hans Boeryd berättar:

- Stiftskalendern är numera den enda i sitt slag i hela Svenska kyrkan. Redaktionskommittén med kyrkoherde emeritus Ingemar Nilsson i spetsen har också detta år speglat stiftets liv på höjden, längden och bredden. Kalendern finns till försäljning i flertalet av stiftets församlingar och är också möjlig att beställa från stiftskansliet. Ett stift är gemenskapen kring dess biskop, en årligt utgiven bok som rör händelser i stiftet medverkar till gemenskapen och vetskapen om vad som sker i stiftets församlingar.