Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Inför söndagen/Kollekter

Här hittar du aktuella stiftskollekter.

Kollektcirkulär för  obligatoriska kollekter

De som har blivit beviljade stifts- och rikskollekter ska skicka sina kollektcirkulär via e-post till oss så att de kan samlas på denna sida. Skicka in cirkuläret i god tid, minst en månad innan kollektdagen. Cirkulär som skickas in på papper kommer inte att spridas, varken i pappersform eller på intranätet.

Kollektcirkulär för frivilliga kollekter

Drygt tjugo sön- och helgdagar under året har inget obligatoriskt kollektändamål, utan beslutas av församlingen kyrkoråd. Ur kyrkoordningen:  ”I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.”

Ansökan om stiftskollekt 2024

Ansökan om stiftskollekt för 2024 ska ha inkommit till domkapitlet senast den 31 maj 2023. (Domkapitlet Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö).

Ansökan om stiftskollekt 2024

Sista ansökningstiden för ansökan om stiftskollekt för år 2024 är den 31 maj 2023.

Ansökningsblankett

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.