Närbild på vita vårblommor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Till dig som är antagen eller intresseanmäld för Växjö stift

Diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst är Svenska kyrkans fyra profilyrken.

Praktik

Alla studenter gör i sin utbildning totalt 8 veckor praktik.
Praktikplats väljs i samråd med respektive rekryterare.

Mötesplats stift och student (MSS)

Under MSS möter du dina blivande kollegor i de olika profilerna diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Dagarna ger möjlighet till reflektion om kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du ska lära känna ditt stift och den riktning som Växjö stift har valt. Kurserna nedan är till för dig som är blivande kyrkoarbetare och är anmäld/antagen för Växjö stift.

För att bli behörig till SKUI/få din examen krävs att du deltagit i minst tre fullständiga MSS.

Mötesplats stift och student (MSS) 2023:

Mötesplats stift och student (MSS) 2024:

  • I skrivande stund är det inte klart vilket av dessa datum det blir,
    antingen 8-10 mars eller 8-12 maj 2024
  • 15-17 november 2024

Kostnader

MSS är kostnadsfritt för blivande kyrkoarbetare som är anmälda för Växjö stift. Undantaget är MSS-resorna där en egenavgift tas ut.

Reseersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. För att få reseersättning för resa med egen bil förutsätts minst en medpassagerare eller om annat färdsätt är omöjligt. Ersättning utgår för tåg.

Växjö stifts villkor för avanmälan

Anmälan till MSS-helg är bindande. Kursdeltagare som inte avanmäler sig en vecka före kursstart debiteras med 300:-.

Återbud pga. av sjukdom debiteras ej, men måste meddelas innan kursstart. Särskilda villkor gäller för MSS-resor.

 

Kyrkans organisation och demokrati 12 maj 2023
Anmälan gör du här

Välkommen att kontakta stiftets rekryterare:

Våra utbildningar

Fyra utbildningsprogram i gemensam regi – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst