Närbild på vita vårblommor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Till dig som är antagen eller intresseanmäld för Växjö stift

Diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst är Svenska kyrkans fyra profilyrken.

Praktik

Innan du kan påbörja studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI)
ska du ha gjort åtta veckors praktik i församling.
Praktikplats väljs i samråd med respektive rekryterare.

Mötesplats stift och student (MSS)

Under MSS möter du dina blivande kollegor i de olika profilerna diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Dagarna ger möjlighet till reflektion om kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du lär känna ditt stift och den riktning som Växjö stift har valt. Kurserna nedan är till för dig som är blivande kyrkoarbetare och är anmäld (församlingspedagog eller kyrkomusiker) eller antagen (diakon eller präst) för Växjö stift.

Du som är intresseanmäld för att ev. bli diakon har möjlighet att delta i EN MSS innan du är antagen (ej resa).

Max en resa under studietiden.

För att bli behörig till SKUI/få din examen krävs att du deltagit i
tre fullständiga MSS, en på varje tema:
- Jag och de andra
- Att vårda sig själv
- Lär känna ditt stift

De tre teman gäller dig som gör din första MSS hösten 2023 och därefter.

Du ska också ha gått utbildningen Kyrkans organisation och demokrati.

Mötesplats stift och student (MSS) 2024:

 • 15-17 november 2024, Östrabo, Växjö
  Fredag kl. 14.30 - söndag ca kl. 15.30
  Tema: Att vårda sig själv

  Mötesplats stift och student (MSS) 2025:

 • 4-6 april 2025, Oskarshamns folkhögskola 
  Fredag kl. 14.30 - söndag ca kl. 15.30
  Tema: Jag och de andra
 • 21-23 november 2025, Östrabo, Växjö
  Fredag kl. 14.30 - söndag ca kl. 15.30
  Tema: Lär känna ditt stift
   
 • 14-17 maj 2026 MSS-resa 
 • 13-15 november 2026, Östrabo Växjö

Kostnader

MSS är kostnadsfritt för blivande kyrkoarbetare som är anmälda för Växjö stift. Undantaget är MSS-resorna där en egenavgift tas ut.

Reseersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. För att få reseersättning för resa med egen bil förutsätts minst en medpassagerare eller om annat färdsätt är omöjligt. Ersättning utgår för tåg.

Växjö stifts villkor för avanmälan

Anmälan till MSS-helg är bindande. Kursdeltagare som inte avanmäler sig en vecka före kursstart debiteras med 300:-. Ev. boendekostnad kan tillkomma.

Återbud pga. av sjukdom debiteras ej, men måste meddelas innan kursstart. Särskilda villkor gäller för MSS-resor.

Kandidatkväll

på Östrabo 25 november 2024
Biskopen bjuder årligen in blivande församlingspedagoger och kyrkomusiker, antagna diakon-och prästkandidater till en kväll på Östrabo.

Kyrkans organisation och demokrati

16 maj 2025
Detta är en digital kurs som du ska ha gått innan du börjar på SKUI.

Kursen är till för dig som är blivande kyrkoarbetare och är anmäld (församlingspedagog eller kyrkomusiker) eller antagen (diakon eller präst) för Växjö stift.

Välkommen att kontakta stiftets rekryterare: